Tổng kết mô hình cánh đồng mẫu lớn – Lâm Thao – Phú Thọ

Công ty TNHH TH COM phối hợp cùng với Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ Tổng kết mô hình cánh đồng mẫu lớn tại Xã Kiên Tiên, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Công ty THCOM đi khảo sát mô hình cánh đồng mẫu lớn Ảnh: Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh cùng lãnh đạo Công ty THCOM xuống thăm ruộng lúa sử dụng phân bón Lactofol trong mô hình cánh đồng mẫu lớn. Công ty THCOM đi khảo sát mô hình cánh đồng mẫu lớn

Video: Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Trường đại học nông nghiệp về hiệu quả sử dụng sản phẩm Phân bón Lactofol IMG_0063 Bao cao thu nghiem tai Tinh Phu Tho_01 Bao cao thu nghiem tai Tinh Phu Tho_02 Bao cao thu nghiem tai Tinh Phu Tho_03 Bao cao thu nghiem tai Tinh Phu Tho_04 Bao cao thu nghiem tai Tinh Phu Tho_05