” Thuốc bắc – Lactofol O ” cho cánh đồng lớn tại Tỉnh Bình Định

Bình Định: Hội thảo đánh giá mô hình sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O trên cây lúa.

Theo đánh giá của bà con nông dân tham gia mô hình: Việc sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O dành cho cây lúa bước đầu đã mang lại nhiều lợi ích. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng 3,595 triệu đồng/ha so với diện tích lúa đối chứng.


Hình ảnh: Đại biểu và bà con nông dân tham quan mô hình “Sử dụng chế phẩm phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O trên cây lúa” tại HTXNN Hoài Mỹ – Hoài Nhơn.


Hỉnh ảnh: Tham quan mô hình sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O tại HTXNN Hoài Mỹ

Theo định hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản bằng việc tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học vào sản xuất nông nghiệp, nhất là trong sản xuất lúa hàng hóa, vụ đông xuân 2014-2015, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bình Định đã phối hợp với Công ty TNHH TH COM (TP Hồ Chí Minh) triển khai thực hiện mô hình trình diễn “Sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O trên cây lúa” tại HTXNN Hoài Mỹ với quy mô diện tích thực hiện là 01 ha. Mới đây, tại HTXNN Hoài Mỹ (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh đã tổ chức Hội thảo đầu bờ để đánh giá kết quả thực hiện mô hình này.

Được biết, sản phẩm phân bón lá khoáng sinh học Lactofol do Công ty TNHH TH COM (TP Hồ Chí Minh) chuyển giao được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ Bungari. Sản phẩm được đánh giá có khả năng hỗ trợ cây trồng tăng cường hấp thụ dinh dưỡng cần thiết có trong đất, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, từ đó tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất; sản phẩm cũng có hiệu quả sử dụng trên nhiều loại cây trồng khác nhau, đồng thời cũng có thể trộn lẫn với các loại thuốc bảo vệ thực vật khi phun giúp tiết kiệm công lao động, thời gian và chi phí sản xuất.

Mô hình thực hiện tại HTXNN Hoài Mỹ trên chân đất sản xuất 2 vụ lúa/năm, có thành phần cơ giới và độ phì trung bình, điều kiện tưới tiêu chủ động; với giống lúa OM4900 được chọn đưa vào sản xuất. Trước khi bước vào vụ sản xuất, các hộ nông dân tham gia mô hình đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư và Công ty TNHH TH COM tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa có sử dụng chế phẩm phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O; đồng thời, trong quá trình thực hiện sản xuất, bà con cũng được cán bộ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn.

Kết quả cho thấy, trên cùng một đơn vị diện tích, sản xuất lúa giống OM4900 sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O đã cho thấy cây lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt, thời gian sinh trưởng ngắn hơn ruộng đối chứng 2-3 ngày, cây lúa cao hơn, lá đòng phát triển dài, rộng hơn so với đối chứng, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh trong cả vụ là không đáng kể; tỉ lệ hạt chắc/bông cao hơn đối chứng, nhờ vậy năng suất lúa trong mô hình đạt cao 83,2 tạ/ha so với đối chứng là 80,5 tạ/ha.

Theo đánh giá của bà con nông dân tham gia mô hình và đại biểu tham dự Hội thảo: Việc sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O dành cho cây lúa bước đầu đã mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Trong đó, đáng chú ý là nông dân đã giảm được chi phí đầu vào, do giảm lượng thuốc và số lần phun thuốc bảo vệ thực vật; giảm công lao động và tiết kiệm được nguồn nước tưới, góp phần đảm bảo sức khỏe người sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng 3,595 triệu đồng/ha so với diện tích lúa đối chứng.

Từ kết quả này, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bình Định sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH TH COM tăng cường tổ chức các mô hình “Sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol O trên cây lúa” để đánh giá chính xác hơn hiệu quả của chế phẩm này nhằm khuyến cáo bà con nông dân sử dụng sản phẩm này để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư cũng sẽ nghiên cứu để cùng với Công ty TNHH TH COM liên kết, đưa sản phẩm Lactofol O vào hỗ trợ các địa phương trong tỉnh để xây dựng các mô hình sản xuất lúa gạo hữu cơ nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất lúa gạo của tỉnh một cách bền vững. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư cũng sẽ cùng với Công ty TNHH TH COM tổ chức các mô hình nhằm khuyến cáo bà con nông dân sử dụng chế phẩm Lactofol trên các loại cây trồng khác nhằm đem lại hiệu quả sản xuất cao hơn.

Bài viết theo nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bình Định

http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/hoat-dong-khuyen-nong/chuyen-giao-tbkt/binh-dinh-hoi-thao-danh-gia-mo-hinh-su-dung-phan-bon-la-khoang-sinh-hoc-lactofol-o-tren-cay-lua_t114c30n11851