Ông Nguyễn Văn Hoài tham dự Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Sofia

Trong ngày 18 tháng 12 năm 2014 vừa qua, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Sofia đã tổ chức Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
20141218_191855
Hình ảnh từ phải sang trái: Chủ tịch hội hữu nghị Bun – Việt, Ông Nguyễn Văn Hoài, Tham tán Quân sự của Việt Nam tại Bungari, Ông Nguyễn Văn Tiến và Ông Lê Hoàng – Chủ tịch hội người Việt Nam tại Bungari.

20141218_194642
Hình ảnh: Ông Nguyễn Văn Hoài cùng khách Tham Tán Quân Sự các nước tham dự Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Sofia.

20141218_195734
Hình ảnh: Ông Nguyễn Văn Hoài cùng Tham tán Quân sự của Mỹ tại Bungari.