Ông Nguyễn Văn Hoài cùng Đoàn Việt kiều đến thăm và làm việc tại Trường Sa

Ông Nguyễn Văn Hoài cùng đoàn Việt Kiều trên thế giới thăm Trường Sa từ ngày 18/04 đến ngày 28/04/2016
Chuyến đi thăm Trường Sa của Việt Kiều do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, chuyến đi có khoảng 70 Việt Kiều tham gia cùng với một số nhà báo người Việt ở Hải ngoại.
Nhân chuyến đi thăm Trường Sa Ông Nguyễn Văn Hoài cùng đoàn Việt Kiều trên thế giới chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa.


Hình ảnh: Ông Nguyễn Văn Hoài cùng phó giáo sư, tiến sĩ, chuẩn đô đốc – Thiếu tướng Đỗ Minh Thái

20160427_132132

20160418_171821

20160423_040802

20160425_054905

20160425_151616

20160418_174842

20160421_043719