MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU QUẢ THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 16/6/2014 Công ty THCOM cùng Trung tâm khuyến nông quốc gia, sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang tham dự chương trình hội thảo: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU QUẢ THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” tại Mỹ Tho, Tiền Giang.
IMG_3739

IMG_3631

Tại diễn đàn công ty đã giới thiệu đến các nhà khoa học, nhà vườn sản phẩm phân bón lá Lactofol khoáng sinh học được tạo ra dựa trên công nghệ sữa chua do viện hàn lâm khoa học Bungari nghiên cứu tạo ra.

IMG_3743

IMG_3626

Nhằm phát triển rau, hoa, quả theo hướng công nghệ cao an toàn theo tiêu chuẩn Global GAP, VietGAP công ty đã chuyển giao, giới thiệu phân bón lá khoáng sinh học Lactofol đến các Viện cây ăn quả miền Nam, Trung tâm Công nghệ sinh học tp Hồ Chí Minh, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, HTX sản xuất rau, hoa, quả, các nhà vườn…đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước đặc biệt thị trường khó tính như EU, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc,… Qua diễn đàn phân bón lá Lactofol được trung tâm khuyến nông quốc gia, các Viên, Trung tâm công nghệ sinh học, các nhà khoa học, nhà vườn đánh giá rất cao trong việc phát triển nền nông nghiệp sạch và tiêu chuẩn an toàn.