Lactofol đồng hành cùng người nông dân tỉnh Quảng Bình