HỘI THẢO TẠI ĐÀ LẠT

Trong tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH TH COM phối hợp cùng Đại lý tổ chức hội thảo, tập huấn kĩ thuật sử dụng cho bà con nông dân tại Đà Lạt.
Picture1
Hình ảnh : Chủ đại lý cùng các nông dân tiêu biểu sản xuất giỏi.

Picture14

Picture2
Hình ảnh sản phẩm Lactofol đã được đặt lên quầy để phục vụ bà con.

Picture5

Picture7

Picture12
Hình ảnh: Bà con nông dân thảo luận về công dụng của Lactofol đem lại, chú trọng an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Picture15