Hội chợ tại Thanh Hóa do Lam Sơn Group tổ chức nhằm hỗ trợ cho sự phát triển nông nghiệp sạch, bền vững, hiện đại của Vùng và toàn quốc

Hội chợ tại Thanh Hóa do Lam Sơn Group tổ chức nhằm hỗ trợ cho sự phát triển nông nghiệp sạch, bền vững, hiện đại của Vùng và toàn quốc

IMG_2206 IMG_2204 IMG_2199 IMG_2191 IMG_2190 IMG_2185 IMG_2166 IMG_2165 IMG_2163 IMG_2162 IMG_2157 IMG_2152