Hình ảnh thử nghiệm Lactofol tại Nghệ An

IMG_2805 Ruộng Ngô sau 7 ngày phun Lactofol Sử dụng Lactofol trên cây lạc Picture3 Đối chứng Lactofol Zn Sử dụng Lactofol trên cây lạc Sử dụng Lactofol O tại Nghệ An Tập huấn tại Nghệ An