Hiệu quả của việc đưa tiến bộ kỹ thuật đến với nông dân tỉnh Quảng Trị

(QT) – Tiếp tục thực hiện chỉ đạo các chương trình khuyến nông, khuyến ngư (KN, KN), năm 2014, Trung tâm KN- KN tỉnh Quảng Trị triển khai các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (TBKT) đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giúp nông dân tiếp cận với phương thức canh tác mới và nâng cao thu nhập.

Những mô hình trình diễn về chuyển giao TBKT được thực hiện dựa trên điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, kết quả của mô hình là cơ sở để đưa vào sản xuất đại trà. Nông dân tham gia thực hiện các mô hình được cán bộ khuyến nông trực tiếp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao KHKT và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây trồng trên đồng ruộng nhằm tạo điều kiện cho nông dân nắm vững, áp dụng TBKT vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế.


Hình ảnh: Mô hình sản xuất lạc giống hè thu ở Cam Lộ.
Năm 2014, chương trình trồng trọt được Trung tâm triển khai 9 loại mô hình trình diễn ứng dụng TBKT vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có những mô hình khẳng định được tính ưu việt và có khả năng nhân rộng cao như mô hình “1 phải 5 giảm”, phân bón lá Lactofol, sản xuất giống lạc mới bằng phương pháp cải tiến vụ hè thu…

Mô hình “1 phải 5 giảm” trong sản xuất lúa với quy mô 24,5 ha tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị. Các hộ tham gia được tập huấn kỹ thuật và cung ứng giống vật tư đầy đủ, kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ kỹ thuật đã chỉ đạo, bám sát mô hình, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật. Vì thế tại các điểm lúa sinh trưởng phát triển tốt từ khi gieo đến khi thu hoạch. Năng suất các ruộng lúa mô hình cao hơn so với ruộng đối chứng cùng giống từ 1-4 tạ/ha, đạt 51- 58 tạ/ha.

Đặc biệt, ruộng lúa có mật độ thích hợp, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng khoẻ, đẻ nhánh mạnh, bông dài, hạt chắc trên bông tăng, tỷ lệ hạt lép thấp, ít bị sâu bệnh. Sạ hàng cũng đã góp phần giảm công lao động từ 1-1,5 công/ sào, giảm lượng giống gieo từ 1,5- 2,5kg/sào chỉ còn 3,5 kg/sào, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, thuận lợi cho việc sử dụng cơ giới vào đồng ruộng.

Mô hình sử dụng phân bón lá Lactofol cho ngô, lạc, lúa, ớt, qua kiểm tra, theo dõi và tham khảo ý kiến của các hộ tham gia mô hình cho thấy bước đầu sử dụng phân bón lá Lactofol đối với cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt hơn so với đối chứng, màu sắc lá xanh bền, cao cây, bộ lá đẹp, cứng cây, trổ tập trung, kết hạt dày, chiều dài bông cũng như quả đều dài hơn so với đối chứng, ít sâu bệnh, năng suất đạt 52 – 54 tạ/ha. Đối với cây ớt phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa đậu quả cao hơn cây ở ruộng đối chứng. Số cành cấp 1 nhiều, cành to khỏe hơn. Đặc biệt cây cho nhiều trái từ gốc đến ngọn, tỷ lệ và mức độ sâu bệnh thấp.

Đối với cây lúa, việc sử dụng phân Lactofol đã cho thấy sự vượt trội so với ruộng đại trà. Cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và đảm bảo lúa trổ trong khung thuận lợi, lúa có màu sắc xanh bền, cứng cây, dạng hình gọn, đứng cây, chưa có hiện tượng đổ ngã; lá đóng to, dài, và ít bị sâu bệnh, bộ rễ phát triển tốt, lúa trổ tập trung, năng suất cao hơn nhiều so với đối chứng, đạt bình quân từ 58- 70 tạ/ha.

Đối với cây lạc, bước đầu đánh giá được một số kết quả khá hơn so với đối chứng như lá có màu xanh đậm hơn, chiều cao cây cao hơn, tỷ lệ bệnh chết ẻo ít hơn, tỷ lệ nốt sần trên bộ rễ nhiều, tỷ lệ quả chắc cao, năng suất thực thu đạt cao hơn ruộng đối chứng từ 0,5- 3 tạ/ha.

Mô hình sản xuất giống lạc mới bằng phương pháp cải tiến vụ hè thu 2014 tại Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh, lạc sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất bình quân trên 20 tạ/ ha, đặc biệt tại Vĩnh Linh có ruộng đạt trên 30 tạ/ha.

Những kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi được nông dân áp dụng vào mô hình cụ thể đã nâng cao hiệu quả rõ rệt, trình độ thâm canh ngày càng nâng cao. Các mô hình trình diễn về chăn nuôi trong năm 2014 đều đạt hiệu quả cao như mô hình chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc tạo được con giống tốt phục vụ sản xuất lợn với tỷ lệ nạc cao; chương trình cải tạo đàn bò được nông dân tích cực hưởng ứng nên kết quả vượt kế hoạch đề ra gần 9%, thực hiện đạt 6.962 con bò lai sind; mô hình nuôi bồ câu Pháp thành công bổ sung thêm con mới cho chăn nuôi của tỉnh và mở ra một hướng chăn nuôi mới cho nông dân mang lại nguồn thu nhập khá; chương trình cải thiện điều kiện chăn nuôi cho đồng bào miền núi đã hình thành cho đồng bào thói quen chăn nuôi có đầu tư từ đó định hướng cho người dân một cách sản xuất ổn định, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống; mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi đang phát huy hiệu quả, không những giúp người chăn nuôi khử được mùi hôi của chất thải mà còn giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là trong mùa đông, chuồng trại sạch sẽ hạn chế được mầm bệnh phát sinh, tạo điều kiện cho đàn lợn sinh trưởng tốt, đàn vật nuôi tăng trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Thông qua mô hình chuyển giao TBKT, người dân đã được tiếp cận với phương thức canh tác mới, khoa học và hiệu quả. Nông dân đã chủ động được nguồn giống tại chỗ phục vụ cho sản xuất thâm canh, từ đó phát triển sản xuất lúa hàng hóa. Qua hiệu quả của các mô hình khuyến nông đã khẳng định được tầm quan trọng của việc đưa TBKT vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, đồng thời giúp người dân đổi mới tư duy trong sản xuất tăng cả quy mô lẫn chất lượng sản xuất, từ đó tạo ra nhiều của cải vật chất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.