Diễn đàn doanh nghiệp Châu Âu lần thứ 10-BUDAPEST-HUNGARI

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, ngày thành lập hiệp hội doanh nghiệp Việt Kiều EU. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Kiều từ các nước ở châu Âu đã hội tụ về thủ đô Budapest- Hungari để chào mừng ngày lễ với mục đích chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và liên kết với các doanh nghiệp trong nước trên chủ đề ” Hiệp định thương mại tụ do Việt Nam- EU cơ hội hợp tác và phát triển”. Đến dự diễn đàn  có các đại diện các bộ ngành của chính phủ Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Hungari, đại sứ công đồng EU tại Việt Nam, đại diện của chính phủ Hungari, thủ đô Budapest, cùng với tham tán thương mại của Việt Nam tại châu Âu và nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trong nước. Đặc biệt trong dịp diễn đàn nông nghiệp hội doanh nhân trẻ Việt Kiều châu Âu, đã thành lập và ra mắt với mục đích liên kết và tập trung trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Kiều để duy trì truyền thống của của cộng đồng Kiều bào châu Âu và giúp đỡ đất nước trên con đường hội nhập.

Dưới đây là một số hình ảnh của diễn đàn Budapest:

20160917_151828
IMG_20160917_131348 IMG_20160917_102257 20160917_164343 20160917_164030