Công ty TNHH THCOM phối hợp cùng Sở nông nghiệp tỉnh Quảng Bình tập huấn kỹ thuật nhân rộng mô hình sử dụng phân bón lá Lactofol

Để triển khai mô hình nhân rộng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol trên cây lúa và cây màu đạt kết quả tốt, Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng với Công ty TNHH THCOM lập kế hoạch triển khai tập huấn kĩ thuật sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol trên cây lúa và cây rau màu Vụ Đông Xuân 2015 cụ thể như sau:
1. Quy mô :144 ha.
2. Địa điểm triển khai:
- Hợp tác xã Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình: 20ha
- Hợp tác xã Tả Phan, Xã Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình: 20 ha
- Hợp tác xã Lộc Thượng, Xã An Thủy, Lộc Thủy, Quảng Bình: 32 ha
- Xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình: 20 ha
- Xã Nam Hóa và Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình: 20 ha
- Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình: 32 ha
3. Thời gian thực hiện: vụ Đông Xuân 2014 – 2015 ( từ 12/2014 – 5/2015 )
Qua buổi tập huấn trên, các cán bộ kĩ thuật và bà con đã nắm rõ kĩ thuật và vui mừng đón nhận sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cao về tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn:
20141224_102310

20141224_102335

20141224_102349

20141224_162510

20141226_081853

20141226_082914

20141226_083736

20141226_102544

20141226_102556