CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHÂN BÓN KHOÁNG-SINH HỌC LACTOFOL TRONG SẢN XUẤT CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

- CTY TH COM TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ THUẬT CHO NHÀ NÔNG: CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHÂN BÓN KHOÁNG-SINH HỌC LACTOFOL TRONG SẢN XUẤT CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH.

Tại đây, người nông dân đã được biết đến những ứng dụng khoa học mới, tiên tiến trên thế giới và kĩ thuật sử dụng phân bón lá khoáng – sinh học Lactofol sản xuất tại Cộng hòa Bungari.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:
Picture1
Hình ảnh: Mô hình sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol trên cây lúa.

Picture2
Hình ảnh: Bà con nông dân thăm cánh đồng lúa đã thực tế sử dụng phân bón lá Lactofol.

Picture3

Picture5
Hình ảnh cây lúa được phun Lactofol

Picture6

Picture4

Picture12

Picture9

Picture11

Picture7
Hình ảnh: Mô hình cánh đồng sử dụng Lactofol trên cây Lạc

Picture8
Hình ảnh Bà con nông dân thăm cánh đồng sử dụng Lactofol trên cây Lạc