Bản tin thời sự VTV4 – Nông dân Việt Nam với xu hướng dùng phân bón sạch trong nông nghiệp