65 ha Lúa ở Quảng Bình được hỗ trợ sử dụng phân bón lá Lactofol

Ngày 24, 25 tháng 7 vừa qua Công ty TNHH TH COM phối hợp cùng với cán bộ khuyến nông tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo hướng dẫn sử dụng phân bón lá khoáng sinh học Lactofol

2014-06-26-356
Bà con phấn khởi nhận sản phẩm Lactofol

20140625_143356
Trưởng phòng kinh doanh miền Bắc hướng dẫn kĩ thuật cho bà con nông dân

20140626_090202

2014-06-26-353
Bà con nông dân sối nổi bàn luận trong hội thảo.

20140621_170840

20140621_173002